سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه‌عالی شهید مطهری(ره) 
عضویت در هیأت‌ علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام  
عضویت در هیأت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) 
ریاست 
1383/07/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مشاور علمی اندیشه نامه امام علی(ع)  
 
 
مشاوره و راهنمائی علمی 
همکاری 
فصل‌نامه دانش و پژوهش 
عضو هیأت تحریریه  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
فصل‌نامه علمی تخصصی رسانه 
مدیر مسئول  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شورای نگهبان 
عضو حقوق دان شورا 
1383/01/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
ریاست 
1374/07/01 
1376/03/31 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تهران و دانشکده صدا و سیما 
مدرس 
 
 
حقوق ارتباطات 
تدریس 
دانشگاههای امام صادق(ع)، شاهد، تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
حقوق مدني 3 و 6 حقوق اساسی 
تدریس 
دانشگاههای شاهد ، تربیت مدرس، تهران، عالی دفاع ملی 
مدرس 
 
 
حقوق اساسی ، حقوق بین الملل 
تدریس 
دانشگاه تهران ( دانشکده علوم اجتماعی ) 
مدرس 
1376/07/01 
 
حقوق ارتباطات