حاکمیت ملی و نظارت هنگانی در فقه سیاسی و حقوق اساسی
68 بازدید
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی