قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران
71 بازدید
ناشر: سروش
نقش: جمع آوری کننده
شابک: 964-376-295-5
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی