تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها از منظر حقوق تطبیقی
75 بازدید
محل نشر: رهنمون » زمستان 1381 - شماره 1 » (18 صفحه - از 137 تا 154)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی