چیستی حکم حکومتی/ حکومت فقهی و حل مشکلات نو پیدا در مکتب امام خمینی
56 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 11 خرداد 1384- شماره 51 » (2 صفحه - از 28 تا 29)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی