همه پرسی و شورای نگهبان
56 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1382 - شماره 36 » (13 صفحه - از 26 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همه‏پرسی یکی از راه‏های شناخته شده در نظام‏های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است. برای پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست»، ناچار به آشنایی با تعریف، اهداف و گونه‏های مختلف همه‏پرسی هستیم. مقاله‏ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث می‏پردازد و به این نتیجه می‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسیِ موضوع اصل 59 قانون اساسی است. سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ی قطعی می‏رسد که درخواست همه‏پرسی بر مبنای اصل 59، خود یک «مصوبه»ی مجلس است و بنابراین، باید همه‏ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته‏ها، باید توسط همه‏ی اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏های شرعی اختصاص ندارد. واژه‏های کلیدی: همه‏پرسی، مغایرت با شرع، همه‏پرسی تقنینی، همه‏پرسی سیاسی.