مبانی قرآنی اختیارات ویژه حاکم اسلامی
49 بازدید
محل نشر: ماهنامه ناظر، شماره 16، تیر 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی