مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
55 بازدید
محل نشر: فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 23، پاییز 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی