رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
50 بازدید
محل نشر: دو فصل‌نامه پژوهش‌هاي حقوقی، ش 3، 1382.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی