تغییر اوضاع و احوال از منظر حقوق تطبیقی
60 بازدید
محل نشر: فصل‌نامه رهنمون، شماره 1، زمستان 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی