درآمدی بر فقه انتظامی
55 بازدید
محل نشر: فصل‌نامه دانش انتظامی، شماره 2 و 3، پاییز 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی