ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
59 بازدید
محل نشر: مدرس علوم انسانی » زمستان 1377 - شماره 9 » (26 صفحه - از 75 تا 100)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده این مقاله که در یک مقدمه و دو بخش اصلى تدوین شده است، به بررسى فقهى و حقوقى مسأله«ایجاب و زوال آن»پرداخته است.در بخش اول، تحت عنوان کلیات، مفهوم و تعریف ایجاب و اقسام آن بررسى شده و به این سؤال مهم پاسخ مى‏دهد که نقش ایجاب در تشکیل قراردادها چیست. شناخت و تحلیل عوامل از بین رفتن ایجاب هم، هدف بخش دوم مقاله است.استرداد ایجاب قبل از قبولى آن مهمترین این عوامل است و بعد از آن مرگ ایجاب کننده یا مخاطب او، حجر، جنون و ملحقات آن، انقضاى مهلت، ردّ، ایجاب متقابل و انتفاى موضوع به ترتیب، بحث مى‏شود. بعضى از این موارد، که در حقوق خارجى مطرح شده‏اند، پیشینه چندانى در فقه یا حقوق داخلى کشور ما ندارند.این مقاله تلاش کرده است با مطالعه مقایسه‏اى، خلأ موجود در این زمینه را به اندازه خود جبران کند. کلید واژگان:ایجاب؛زوال؛حقوق خارجى؛فقه؛
آدرس اینترنتی