نقد و بررسی تحقیق مرکز تحقیقات استراتژیک در خصوص" احکام حکومتی و مصلحت "
58 بازدید
محل نشر: نمایه پژوهش، شماره 4 و 5، تابستان 1377
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی