طنز مطلوب در رسانه‌ها (ابعاد حقوقی و فقهی)
57 بازدید
محل نشر: فصل‌نامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه، شماره 40
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی