شرایط و وظایف مدیر مسئول
55 بازدید
محل نشر: رسانه » زمستان 1375 - شماره 28 » (5 صفحه - از 65 تا 69)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی