وظایف و مسئولیت‌های دارنده پروانه
59 بازدید
محل نشر: فصل نامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه، شماره 26، تابستان 1375
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی